TATB基PBX结合能和力学性能的理论研究
肖继军,谷成刚,方国勇,朱伟,肖鹤鸣
Theoretical Study on Binding Energies and Mechanical Properties of TATB-based PBX
XIAO Ji-Jun, GU Cheng-Gang, FANG Guo-Yong, ZHU Wei, XIAO He-Ming*
化学学报 . 2005, (6): 439 -444 .