Google http://sioc-journal.cn
 
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Office Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · Instruction
 · Template
 · Copyright Agreement
 
 
Other journals
 · Chines science bulletin
 · Science in China Series
 A-Mathematics
 · Science in China Series
 B-Chemistry
 · Science in China Series
 C-Life Sciences
 · Science in China Series
 D-earth Sciences
 · Science in China Series
 E-Technological Sciences
 · Science in China Series
 F-Information Sciences
 · Science in China Series
 G-Physics and Astronomy

Other articles related with "O644":
2207 QING Qing, GAO Jun-Xiong, WANG Ze-Qing, GAO Yu-Rong, MA Ting-Li
  The New Type of Hybrid and Tandem Dye-sensitized Solar Cells
       2011 Vol.69 (19): 2207-2214 [Abstract] (1012) [HTML 1 KB] [PDF 1255 KB] (996)
2003 SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang, CHEN Yan-Cui, GU Chao-Jian
  Interlayer in-situ Reaction Process and Preparation of TiO2/montmorillonite Composites
       2011 Vol.69 (17): 2003-2008 [Abstract] (917) [HTML 1 KB] [PDF 1271 KB] (729)
1911 Zhang Gang;Zhou Xin;Liu Zhi;Feng Jikang;Bo Zhishan
  Theoretical Study on the Structure, Spectrum and Third-order Nonlinear Optical Property of Cyclic Dimer of Zinc Porphyrin Containing C_(60)
       2003 Vol.61 (12): 1911-1915 [Abstract] (1546) [HTML 0 KB] [PDF 216 KB] (221)
1921 Wang Hui;Zhang Xiaohong;Wu Shikang
  A Study on Photophysical Behavior of Silica Gel Nano-Particles Modified by Organic Molecule in Different Mediums
       2003 Vol.61 (12): 1921-1925 [Abstract] (1589) [HTML 0 KB] [PDF 242 KB] (365)
1646 Wang Xiaomei;Yang Ping;Shi Qinfen;Jiang Wanli;Chen Jinglei
  Study on Photoluminescence Behavior and Conformation Effects of Tetrakis-(4,4',4'',4'''-N,N-diethylamino)tetraphenyl Ethylene
       2003 Vol.61 (10): 1646-1652 [Abstract] (1788) [HTML 0 KB] [PDF 269 KB] (366)
1449 Liu Zhiqiang;Fang Qi;Wang Dong;Xue Gang;Cao Duxia;Yu Wentao;Xia Guangming
  Synthesis, Structure and Photo-Physical Property of trans-2-[(4'-N, N-dimethylamino) styryl]-5-dimesitylborylthiophene
       2003 Vol.61 (9): 1449-1454 [Abstract] (1511) [HTML 0 KB] [PDF 343 KB] (415)
976 Xia Guangming;Fang Qi;Xu Xinguang;Xu Guibao;Liu Zhiqiang;Wang Wei
  Synthesis and Linear, Nonlinear Fluorescence of Bithiophene Derivatives
       2003 Vol.61 (7): 976-982 [Abstract] (1550) [HTML 0 KB] [PDF 467 KB] (354)
989 Wang Juan;Wu Guohua;Sheng Liusi;Zhang Yunwu
  Vacuum Ultraviolet Photoionization and Photodissociation of 1,2- Dimethoxyethane
       2003 Vol.61 (7): 989-993 [Abstract] (1482) [HTML 0 KB] [PDF 333 KB] (305)
307 Cui Yuezhi;Fang Qi;Xue Gang;Yu Wentao;Lei Hong;Liu Zhiqiang
  Structure of Octupolar Molecule TSTA and Its Optical Properties
       2003 Vol.61 (3): 307-311 [Abstract] (1620) [HTML 0 KB] [PDF 186 KB] (396)
316 Wang Zhenxia;Ding Yinfeng;Li Yulan;Yu Liping;Zhang Wei;Zhu Dezhang;Zhu Zhiyuan;Xu Hongjie;Chen Yi;He Guowei;Hu Gang
  Amorphous Nanowires Produced by Carbon Ion Irradiation on Multi- walled Carbon Nanotubes
       2003 Vol.61 (3): 316-319 [Abstract] (1623) [HTML 0 KB] [PDF 213 KB] (289)
320 Yang Yang;Chen Huilan;Bao Ximao
  Photoluminescence and Chemical Modification of Silicon-based Porous Alumina
       2003 Vol.61 (3): 320-324 [Abstract] (1762) [HTML 0 KB] [PDF 251 KB] (318)
359 Mang Chaoyong;Wu Kechen;Lin Chensheng;Liu Ping;Zhou Zhangfeng;Sa Rongjian;Zhuang Botao
  Theoretical Studies of Third-order Susceptibilities of Lithium Formate Monohydrate (HCOOLi-H2O) Crystals
       2003 Vol.61 (3): 359-362 [Abstract] (1447) [HTML 0 KB] [PDF 221 KB] (400)
388 Wei Xiaoqiang;Zhu Weiguo;Yang Aili;Li Longzhang;Xie Minggui;Yang Gang;Lin Zulun;Cheng Jianbo
  Electroluminescent Devices Based on Binuclear Europium Chelate with Square Acid as Bridge Ligand
       2003 Vol.61 (3): 388-392 [Abstract] (1663) [HTML 0 KB] [PDF 166 KB] (302)
1 Lin Ling;Ding Wanjian;Fnag Weihai;Liu Ruozhuang
  Theoretical Predication of the Structures and Reactivity of Thiocarbonyl Compounds in Excited Sates
       2003 Vol.61 (1): 1-7 [Abstract] (1831) [HTML 0 KB] [PDF 344 KB] (320)
1773 Yang Yingchun;Guan Zisheng;Feng Wenhui;Ye Ziyi;Si Zongxing;Song Yanlin;Jiang Lei
  Study on Wettability of Sol-gel TiO_2 Film Ablated by Laser
       2002 Vol.60 (10): 1773-1777 [Abstract] (1708) [HTML 0 KB] [PDF 210 KB] (292)
1543 Zeng Heping
  Photoinduced Electron Transfer Processes between Triphenylamine and Fullerenes (C_(60)/C_(70))
       2002 Vol.60 (9): 1543-1547 [Abstract] (1315) [HTML 0 KB] [PDF 178 KB] (282)
1581 Zhang Haiping;Zhou Yalin;Zhang Manhua;Shen Tao;Li Yuliang;Zhu Daoben
  Photophysical Properties of Fluorescein Derivatives on TiO_2 Colloid
       2002 Vol.60 (9): 1581-1585 [Abstract] (1714) [HTML 0 KB] [PDF 274 KB] (299)
1668 Rao Zhiming;Shi Jinjun;Zhang Xinrong
  Study of Cataluminescence Characteristics of NH_3 on the Surface of Nanosized Materials
       2002 Vol.60 (9): 1668-1671 [Abstract] (1462) [HTML 0 KB] [PDF 193 KB] (249)
1411 Wang Zhenxia;Yu Liping;Ma Yugang;Zhu Zhiyuan;He Guowei;Hu Gang;Chen Yi;Wang Shaoming;Huang Fuquan;Hu Laigui
  Production of Carbon Nanostructures by CO_2-Laser Irradiating Graphite
       2002 Vol.60 (8): 1411-1414 [Abstract] (1602) [HTML 0 KB] [PDF 269 KB] (197)
1428 Zhang Suoqin;Feng Jikang;Ren Aimin;Li Yaoxian
  Electronic Spectra and Nonlinear Second-order Optical Properties of Series of Spiro-atom Linked Three-dimensional Molecules
       2002 Vol.60 (8): 1428-1432 [Abstract] (1286) [HTML 0 KB] [PDF 323 KB] (373)
1513 Zhang Yuhong;Zhao Huarong;Yu Qingsen
  Synthesis and Photoconductive Properties of Azo Pigment from Anthraquinone
       2002 Vol.60 (8): 1513-1516 [Abstract] (1536) [HTML 0 KB] [PDF 404 KB] (266)
1192 Liu Shizhong;Liu Li;Li Jianping;He Ping;Du Zuliang;Hu Zhengang
  Preparation, Structure and Photo-Electric Properties of Hybrid Polyvinylcarbazole/Heteropolyanions LB Films
       2002 Vol.60 (7): 1192-1196 [Abstract] (1957) [HTML 0 KB] [PDF 185 KB] (262)
1230 Lu Tongxing;Tu Xinghua;Mu Jianhai;Li Ganzuo
  A CIDEP Study of Photolyzed Benzaldehyde Radicals in TX-100 and SDBS Micelles
       2002 Vol.60 (7): 1230-1234 [Abstract] (1591) [HTML 0 KB] [PDF 361 KB] (229)
964 Li Xiuyan;Guo Hongyou;Wang Ruji;Huang Mingzhi
  Synthesis, Crystal Structure and UV-VIS-NIR Diffuse Reflectance Spectrum of a Novel 3-D Coordination Polymer [Fe(C_5H_4NCOO)_2]_n
       2002 Vol.60 (6): 964-966 [Abstract] (1589) [HTML 0 KB] [PDF 224 KB] (330)
1139 Niu Junfeng;Yang Mujie;Sun Jingzhi
  Luminescence Property of Anthracene-capped Poly(p- phenyleneethynylene)
       2002 Vol.60 (6): 1139-1143 [Abstract] (1527) [HTML 0 KB] [PDF 218 KB] (264)
789 Li Xuhua;Yuan Qiaolong;Wang Dening;He Bin;Qian Feng
  Organic Chromophore Group/SiO_2-TiO_2 Hybrid Material for Organic- Inorganic Second-Order Nonlinear Optics
       2002 Vol.60 (5): 789-794 [Abstract] (1479) [HTML 0 KB] [PDF 237 KB] (309)
825 Hu Zhengfa;Wang Zhenya;Zhou Shikang;Wang Juan;Sheng Liusi;Zhang Yunwu
  Mass Resolved Photoionization and Photodissociation of Dimethylamine with Synchrotron Radiation
       2002 Vol.60 (5): 825-829 [Abstract] (1496) [HTML 0 KB] [PDF 342 KB] (297)
847 Ma Changqi;Zhang Lianqi;Li Xiaohui;Wang Xuesong;Zhang Baowen;Cao Yi;Wang Dongming;Jiang Xueyin;Zhang Zhilin;Zhang Deqiang;Qiu Yong
  The Luminescent Properties of 5-Substituted 2-Pyrazoline and Application in Electroluminescent Device
       2002 Vol.60 (5): 847-853 [Abstract] (1459) [HTML 0 KB] [PDF 245 KB] (320)
600 Zhao Li;Liu Kun;Dai Nianzhen;Li Zonghe
  A Dynamical Study of HNCO Photolysis
       2002 Vol.60 (4): 600-605 [Abstract] (1417) [HTML 0 KB] [PDF 229 KB] (230)
65 JIANG CAIWU;CHAO HUI;LI RUNHUA;LI HONG;JI LIANGNIAN
  Syntheses, characterization and third-order nonlinear optical properties of ruthenium(Ⅱ) polypyridine complexes
       2002 Vol.60 (1): 65-70 [Abstract] (1489) [HTML 0 KB] [PDF 419 KB] (328)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 8, 230 records
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn