Supporting info

 • Yang, Qi-Liang, Wang, Xiang-Yang, Weng, Xin-Jun, Yang, Xiang, Xu, Xue-Tao, Tong, Xiaofeng, Fang, Ping, Wu, Xin-Yan, Mei, Tian-Sheng

  2019, Vol. 77(9): 866-873

  doi: 10.6023/A19040135

  a School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237
  b State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032
  c School of Biotechnology and Health Science, Wuyi University, Jiangmen 529020