Enhancement Effect ofAg-Au Nanoparticles on Glucose Biosensor Sensitivity
Ren Xiangling;Tang Fangqiong
Acta Chimica Sinica . 2002, (3): 393 -397 .