Photoluminescence of Ce Doped TiO_2 Nanoparticles and Their Photocatalytic Activity
Jing Liqiang;Sun Xiaojun;Cai Weimin;Li Xiaoqian;Fu Honggang;Hou Haige;Fan Naiying
Acta Chimica Sinica . 2003, (8): 1241 -1245 .