Special Heat Capacity, Thermodynamic Properties and Adiabatic Time-to-Explosion of 1,1-Diamino-2,2-dinitroethylene
XU Kang-Zhen; SONG Ji-Rong* ,1,2; ZHAO Feng-Qi 3; CAO Zhe-Hui; MA Hai-Xia; HU Rong-Zu 3; GAO Hong-Xu 3; HUANG Jie
Acta Chimica Sinica . 2007, (24): 2827 -2831 .