Comparison between the Active Sites of Bcl-2 and Bcl-xL Proteins and Their Substrate Binding Selection
ZHENG Can-Hui; ZHOU You-Jun*; ZHU Ju; CHEN Jun; LI Yao-Wu; SHENG Chun-Quan; SONG Yun-Long; JIANG Qing-Feng; LÜ Jia-Guo
Acta Chimica Sinica . 2006, (22): 2215 -2220 .