Synthesis, Structure and Antitumor Activity of 2-Alkylthio-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole Compounds
SONG Bao-An*, CHEN Cai-Jun, YANG Song, JIN Lin-Hong, Xue Wei, ZHANG Su-Mei, ZOU Zhi-Hui, HU De-Yu, LIU Gang
Acta Chimica Sinica . 2005, (18): 1720 -1726 .