Photoelectrochemical studies on the SnO~2 nanostructured porous film sensitized by cyanine dye
Zhang Li;Yang Maizhi;Qiao Xuebin;Hao Yanzhong;Wang Yanqin;Cai Shengmin;Meng Fanshun;Tian He
Acta Chimica Sinica . 1999, (10): 1129 -1135 .