Theoretical Study on Binding Energies and Mechanical Properties of TATB-based PBX
XIAO Ji-Jun, GU Cheng-Gang, FANG Guo-Yong, ZHU Wei, XIAO He-Ming*
Acta Chimica Sinica . 2005, (6): 439 -444 .