Molecular Dynamics Simulation of Foam Films and Analysis of Foam Drainage Mechanism
HU Xiao-Ying, LI Yang, ZHANG Hui, HE Xiu-Juan, XUE Yu-Zhi, WANG Ping, YANG Jing-Li
Acta Chimica Sinica . 2010, (02): 131 -135 .