Study of the TiO 2 Nanofibers Network Microporous Film for Organic Dye-sensitized Solar Cells
FENG Xiao-Ming, HUANG Xian-Wei, HUANG Hui, SHEN Ping, ZHAO Bin, TAN Song-Ting
Acta Chimica Sinica . 2010, (11): 1123 -1129 .