Optoelectronic Properties of 9,9-Bis-(3-(9-phenyl-carbazoyl))-2,7-dipyrenylfluorene
Han Lizhi, Wang Zhuo, Hua Yingjie, Ren Aimin, Liu Yanling, Liu Pengjun
Acta Chimica Sinica . 2012, (05): 579 -584 .  DOI: 10.6023/A1106061