Low Temperature Synthesis of LiFePO 4/C Nanocomposite in DMSO/H 2O System
CHANG Zhao-Rong, LIU Yao, TANG Hong-Wei, ZHAO Hai-Li, HUANG Jing
Acta Chimica Sinica . 2011, (21): 2632 -2636 .  DOI: 10.6023/A1103312B