Synthesis and Characterization ofα-Fe2O3/C Composite Anode for Lithium Ion Batteries
Wu Chao, Zhuang Quanchao, Xu Shoudong, Cui Yongli, Qiang Yinghuai, Sun Zhi
Acta Chimica Sinica . 2012, (01): 51 -57 .  DOI: 10.6023/A1106242