Fluorescence Quenching Method for the Determination of Analgin and Metabolin with Some Aromatic Amino Acids as Probes
Gan Xiaojuan, Liu Shaopu, Liu Zhongfang, Wang Yaqiong, Cui Zhiping, Hu Xiaoli
Acta Chimica Sinica . 2012, (01): 58 -64 .  DOI: 10.6023/A1106072