Hydrothermal Synthesis and Characterization of Ag-doped Hydroxyapatite Antibacterial Agent
Chen Huajun, Xu Fuqiu, Xue Dong, Yang Yongfu, Zhang Qiufen
Acta Chimica Sinica . 2012, (12): 1362 -1366 .  DOI: 10.6023/A1201143