Electrochemical Sensor for the Determination of Theophylline Based on Molecularly Imprinted Polymer with Ethylene Glycol Maleic Rosinate Acrylate as Cross-linker
Tan Xuecai, Wang Lin, Li Pengfei, Gong Qi, Liu Li, Zhao Dandan, Lei Fuhou, Huang Zaiyin
Acta Chimica Sinica . 2012, (09): 1088 -1094 .  DOI: 10.6023/A1108232