Evaluation on the Stability of the Intramolecular N—H…OMe Hydrogen Bonds of Aromatic Amide Foldamers
Shi Zhuming, Song Yu, Lu Fang, Zhou Tianyou, Zhao Xin, Zhang Wenke, Li Zhanting
Acta Chimica Sinica . 2013, (01): 51 -61 .  DOI: 10.6023/A12121004