Analysis of Volatiles during Grape Deterioration Using FTIR
Wang Wenzhong, Dong Daming, Zheng Wengang, Han Junfeng, Ye Song, Jiao Leizi, Zhao Xiande
Acta Chimica Sinica . 2013, (02): 234 -238 .  DOI: 10.6023/A12110872