Superhydrophobic and Magnetic Fe 3O 4/Polydopamine Composite Nanoparticle and Its Oil/Water Separation
Liang Weixin, Wang Guiyuan, Wang Ben, Zhang Yabin, Guo Zhiguang
Acta Chimica Sinica . 2013, (04): 639 -643 .  DOI: 10.6023/A13010137