Theoretical Studies on the Single Water Molecule Effects on the Reaction of HOBr with OH·
Gao Chenggui, Long Zhengwen, Tan Xingfeng, Long Bo, Long Chaoyun, Qin Shuijie, Zhang Weijun
Acta Chimica Sinica . 2013, (05): 849 -856 .  DOI: 10.6023/A13010058