SERS Investigation of the Interfacial Structure at Fe Electrode in Ionic Liquids
Mei Jinhua, Xu Minmin, Yuan Yaxian, Yang Fengzhu, Gu Ren'ao, Yao Jianlin
Acta Chimica Sinica . 2013, (07): 1059 -1063 .  DOI: 10.6023/A13020197