The Functionalization of Graphene and Graphene Oxide via Click Chemistry
Lai Changwei, Sun Ying, Yang Hong, Zhang Xueqin, Lin Baoping
Acta Chimica Sinica . 2013, (9): 1201 -1224 .  DOI: 10.6023/A13030278