Construction and Performance of a New Bioanode for Biofuel Cells
Zou Qiong, Liu Juan, Zhu Gangbing, Zhang Xiaohua, Chen Jinhua
Acta Chimica Sinica . 2013, (08): 1154 -1160 .  DOI: 10.6023/A13030285