Design and Synthesis of a Metal-organic Framework with nia Topology
Jia Jiangtao, Wang Lei, Zhao Qing, Sun Fuxing, Zhu Guangshan
Acta Chimica Sinica . 2013, (11): 1492 -1495 .  DOI: 10.6023/A13070702