Raman Spectroscopy of Graphene
Wu Juanxiaa, Xu Hua, Zhang Jin
Acta Chimica Sinica . 2014, (3): 301 -318 .  DOI: 10.6023/A13090936