Research on Secondary Organic Aerosols Basing on Field Measurement
Guo Song, Hu Min, Shang Dongjie, Guo Qingfeng, Hu Weiwei
Acta Chimica Sinica . 2014, (2): 145 -157 .  DOI: 10.6023/A13111169