Synthesis and Characterization of Nanostructured MnO2 for Supercapacitor
ZHANG Zhi-An, YANG Bang-Chao, DENG Mei-Gen, HU Yong-Da, WANG Bin-Hua
Acta Chimica Sinica . 2004, (17): 1617 -1620 .