Fabrication of Graphene Nanopores and a Preliminary Study on λ-DNA Translocation
Wang Yue, Yu Xufeng, Liu Yunyun, Xie Xiao, Cheng Xiulan, Huang Shaoming, Wang Zhimin
Acta Chimica Sinica . 2014, (3): 378 -381 .  DOI: 10.6023/A13121208