Copper-Catalyzed Cyclization of Oxime Acetates with 2-Benzylidenemalononitriles for Synthesis of 2?Aminonicotinonitriles
Cai Zhongjian, Lu Xinmou, Wang Shunyi, Ji Shunjun
Acta Chimica Sinica . 2014, (8): 914 -919 .  DOI: 10.6023/A14040263