A Symmetrically Split G-quadruplex DNAzymes Biosensor Based on Magnetic Nanoparticles for the Rapid Detection of Hg 2 +
Zhang Jiajia, Dai Peiqing, Li Chao, Li Nanwang, Cheng Guifang, He Pingang, Fang Yuzhi
Acta Chimica Sinica . 2014, (9): 1029 -1035 .  DOI: 10.6023/A14030234