Influence of Preparation Methods on Catalytic Performance of Fe/NCNTs Fischer-Tropsch Catalysts
Lü Jinzhao, Hu Renzhi, Zhuo Ou, Xu Bolian, Yang Lijun, Wu Qiang, Wang Xizhang, Fan Yining, Hu Zheng
Acta Chimica Sinica . 2014, (9): 1017 -1022 .  DOI: 10.6023/A14060460