Synthesis and Electrocatalytic Oxygen Reduction Performance of the Sulfur-Doped Carbon Nanocages
Wang Liweia, Feng Ruia, Xia Jingzhua, Chen Shenga, Wu Qiang, Yang Lijuna, Wang Xizhang, Hu Zheng
Acta Chimica Sinica . 2014, (10): 1070 -1074 .  DOI: 10.6023/A14050409