Preparation and Supercapacitive Performance of Polyaniline Covalently Grafted Carbon Nanotubes Composite Material
Gao Zhenzhen, Tong Hao, Chen Jianhui, Yue Shihong, Bai Wenlong, Zhang Xiaogang, Pan Yanfei, Shi Ming, Song Yuxiang
Acta Chimica Sinica . 2014, (11): 1175 -1181 .  DOI: 10.6023/A14060430