Extraction of Copper from Aqueous Solution with Functional Ionic Liquids: Experiment and Theoretical Calculation
Liu Mengying, Che Jianing, Wu Weihong, Lu Yunxiang, Peng Changjun, Liu Honglai, Lu Hao, Yang Qiang, Wang Hualin
Acta Chim. Sinica . 2015, (2): 116 -125 .  DOI: 10.6023/A14110779