Responsive Polypeptide-DNA Hydrogel Crosslinked by G-quadruplex
Shao Yu, Li Chuang, Zhou Xu, Chen Ping, Yang Zhongqiang, Li Zhibo, Liu Dongsheng
Acta Chim. Sinica . 2015, (8): 815 -818 .  DOI: 10.6023/A15040267