Direct Transformation of Amides: Reductive Cycloaddition of Secondary Amides with Danishefsky Diene
Jian-Feng Zheng, Zhi-Qiang Xie, Xin-Jian Chen, Pei-Qiang Huang
Acta Chim. Sinica . 2015, (7): 705 -715 .  DOI: 10.6023/A15060395