Application of SO 4 - and I - co-Doped Polyaniline Counter Electrode in Dye-sensitized Solar Cells
Han Ruobing, Lu Shan, Wang Yanjie, Zhang Xuehua, Wu Qiang, He Tao
Acta Chim. Sinica . 2015, (10): 1061 -1068 .  DOI: 10.6023/A15040264