Targeted Syntheses of Charged Porous Aromatic Frameworks for Iodine Enrichment and Release
Yan Zhuojun, Yuan Ye, Liu Jia, Li Qin, Nguyen Nam-Trung, Zhang Daming, Tian Yuyang, Zhu Guangshan
Acta Chimica Sinica . 2016, (1): 67 -73 .  DOI: 10.6023/A15080562