Characterization and Influence Factors of PM 2.5 Emitted from Crop Straw Burning
Wang Yujue, Hu Min, Wang Yu, Qin Yanhong, Chen Hongyang, Zeng Limin, Lei Jianrong, Huang Xiaofeng, He Lingyan, Zhang Ruiqin, Wu Zhijun
Acta Chim. Sinica . 2016, (4): 356 -362 .  DOI: 10.6023/A16010008