Nitrogen Group Retaining Reaction in the Transformation of Diazo Compounds
Qiu Di, Qiu Menglong, Ma Rong, Zhang Yan, Wang Jianbo
Acta Chim. Sinica . 2016, (6): 472 -487 .  DOI: 10.6023/A16030153