Detection of Single Oligonucleotide by an Aerolysin Nanopore
Cao Chan, Liao Dongfang, Ying Yilun, Long Yitao
Acta Chim. Sinica . 2016, (9): 734 -737 .  DOI: 10.6023/A16070352