Theoretical Study on Electronic Properties and Structural Evolution in Hf 2O n -/0 ( n=1~6) Clusters
Chen Shifang, Chen Wenjie, Wang Bin, Zhang Xiaobin, Huang Xin, Zhang Yongfan
Acta Chim. Sinica . 2016, (12): 1009 -1017 .  DOI: 10.6023/A16090505