Hierarchical Self-assembly of Polyamide Helical Fibers
Huang Lei, Huang Tong, Bai Yongping, Zhou Yongfeng
Acta Chim. Sinica . 2016, (12): 990 -994 .  DOI: 10.6023/A16100555