Research Progress of Aqueous Pollutants Removal by Sulfidated Nanoscale Zero-valent Iron
Tang Jing, Tang Lin, Feng Haopeng, Dong Haoran, Zhang Yi, Liu Sishi, Zeng Guangming
Acta Chim. Sinica . 2017, (6): 575 -582 .  DOI: 10.6023/A17020045