Recent Progress on Gold-catalyzed Dearomatization Reactions
Wu Wen-Ting, Zhang Liming, You Shu-Li
Acta Chim. Sinica . 2017, (5): 419 -438 .  DOI: 10.6023/A17020049