Copper Catalyzed[3+2] Annulation of Indoles with 1,1,2,2-Tetrasubstituted Donor-Acceptor Cyclopropanes
Yan Wen-Guang, Wang Pan, Wang Lijia, Sun Xiu-Li, Tang Yong
Acta Chim. Sinica . 2017, (8): 783 -787 .  DOI: 10.6023/A17040146