Ruthenium Nanoparticles Supported on Hierarchical Nitrogen-Doped Carbon Nanocages for Selective Hydrogenation of Acetophenone in Mild Conditions
Cai Yuejin, Liu Chenxia, Zhuo Ou, Wu Qiang, Yang Lijun, Chen Qiang, Wang Xizhang, Hu Zheng
Acta Chim. Sinica . 2017, (7): 686 -691 .  DOI: 10.6023/A17030134