Experimental Research of Protein Translocation Using Solid-state Nanopore
Sha Jingjie, Xu Bing, Chen Yunfei, Yang Yanjing
Acta Chimica Sinica . 2017, (11): 1121 -1125 .  DOI: 10.6023/A17060271